EDITORIALS I LLIBRERIES DE LA FIRA LITERAL

MERCAT DEL LLIBRE

Les idees radicals van acompanyades dels seus millors recipients, els llibres, i de les editorials i els autors i autores responsables d’aquesta explosió d’idees. El contacte entre lectors i editors, sense intermediaris, el fet de poder parlar cara a cara i presentar els dubtes, conèixer les persones i qui treballa darrere de cada projecte editorial serà una de les millors experiències de les quals podran gaudir a la fira Literal.

La majoria de les editorials, llibreries i mitjans participants de la fira són empreses d’economia social. El que passa sovint entre l’àmbit de la cultura i l’economia social és que s’ignoren mútuament i no hi ha elements de connexió. Per part dels organitzadors volem demostrar que ja de facto la majoria de les editorials que participen de la fira són empreses d’economia social o cooperatives i que per tant és un sector que s’ha d’interrelacionar més amb l’economia social i solidària.

L’espai de la Fira Literal

Contacte amb la Fira Literal