Nota Legal

Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal

 

Reglament de la fira Literal

Disposicions generals
Article 1. OBJECTE DEL REGLAMENT
La Fira d’idees i llibres radicals, LITERAL és una activitat desenvolupada amb periodicitat anual a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de promoure el llibre, la lectura, la creació i difusió de cultura i l’activitat de les empreses i col·lectius que es dediquen a l’edició o venda al públic de llibres.