La Ciutat Invisible

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.
La nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.
Bàsicament, en dues direccions:
1. La potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia solidària i feminista.
2. L’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes de reapropiació de la política a nivell local.

D’on venim?
Les persones que vam impulsar el projecte vam entrar en contacte amb la pràctica política autònoma al caliu dels centres socials okupats històrics l’Hamsa i Can Vies, on per primer cop ens vam plantejar traslladar els aprenentatges de l’autoorganització i l’autogestió a l’àmbit del treball i l’economia.

Per què cooperativa?
La forma cooperativa és una manera de concebre i organitzar el treball col·lectivament des de l’autonomia, la igualtat i el suport mutu entre treballadors i treballadores.
Davant la competitivitat i l’individualisme imperants al món empresarial, apostem per la cooperació, com a forma de treball que prioritza la mancomunió d’esforços i les capacitats i necessitats de les persones, per sobre dels interessos del capital.
Aquesta organització laboral permet, mitjançant l’autogestió, recuperar el control sobre el propi treball i les condicions de vida que hi van associades.

Cap a on anem?
Des que vam aixecar la persiana al 2005, els invisibles hem orientat els nostres esforços a defendre i difondre els valors i les pràctiques de l’autogestió.
Apostem pels model de reapropiació de la ciutat i els béns comuns sota la fórmula cooperativa i comunal, com a mecanisme de retornar a la comunitat allò que l’Estat i el mercat han usurpat, desballestat i privatitzat.

www.laciutatinvisible.coop