Descontrol Editorial

L’Editorial Descontrol va nàixer fa uns dos anys a Barcelona fruit de la confluència de tot de voluntats provinents del món editorial, del disseny i l’impremta digital. Des d’aleshores la gent que la formem, hem creat molts vincles amb diferents llibreries, distribuïdores i individualitats d’arreu de Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol. Ha calgut afinar l’ofici i aprendre a base de la pràctica i l’error.

Ens autodefinim com una plataforma editorial, paraigües i trampolí per a autors del marge del sistema. Per a aquells que no tenen veu en les grans editorials mercantilitzadores del pensament i la cultura. Pretenem per tant, amb aquest projecte, obrir una esquerda per promoure la socialització massiva de les idees i pràctiques autònomes, anarquistes, revolucionàries, aprofundint en el seu origen i en el desenvolupament de les lluites contemporànies.

Actualment Descontrol es composa de vàries línies de treball, que es divideixen principalment en dos grans branques: l’edició pròpia de fons i els llibres recuperats.

Sobre l’edició pròpia cal esmentar les col·leccions que configuren l’editorial:

Idees Negres
Barricada Present
Desbordant Lletres
Re-Memorant

L’altra gran tasca que realitzem es la recuperació de títols, clàssics de l’anarquisme, anteriors a 1960 que no s’han tornat a reeditar. Aquests es presenten en forma de facsímil, mirant de respectar els formats i dissenys originals, sense anar en detriment d’una bona lectura. Us adjuntem ambdós catàlegs i preus d’autopublicació.

www.descontrol.cat