Lo Diable Gros

Lo Diable Gros neix al 2011 per les inquietuds d’un grup de persones vinculades als moviments socials amb ganes de donar a conèixer textos i continguts de manera alternativa a les editorials comercials. Som una editorial alternativa i molt arrelada al territori.

www.lodiablegros.cat