NED Edicions

NED, és un nou segell editorial que respon a les inquietuds del nostre temps en relació a l’entorn i la comunitat, buscant a través dels seus llibres el sentit de les nostres vides, apel·lant sempre a la complicitat del lector.

NED neix en l’espai de tensió que hi ha entre el l’autor i la comunitat. S’obre a les preguntes (incòmodes), i també a les que no tenen resposta i intenta, perquè no, respondre a algunes d’elles. Busca el valor de les paraules i també de les formes. Vol reproduir l’expressió que ensenya amb passió i un sentit de l’estètica. NED, a través del signe, dóna espai al crit davant l’injust, al millorable, al malestar i també al possible.

Els llibres de NED pretenen enriquir l’individual i entendre el col·lectiu. Buscarem difondre la suma de les idees i projectes per obrir camins. Es tracta de reconèixer senyals i deixar empremtes.