Revista Caramella

L’any 1999 naixia la revista Caramella a partir d’una iniciativa compartida per tres associacions: Carrutxa, Solc i Tramús. La idea era senzilla i en l’editorial del primer número la justificàvem programàticament amb un vers-consigna de Joan Salvat Papasseit que Ovidi Montllor féu nostre: «Junteu-vos». La unió de totes tres associacions, en efecte, significà una afortunada optimització de recursos humans i materials, una riquíssima confluència de perspectives diverses i una presència territorial genuïna i propicià sinergies que el temps ha revelat com a molt fructíferes.

Tanmateix, la consolidació de l’aventura editorial, reforçada amb un seguit de projectes complementaris com l’organització de jornades i congressos o la recent creació d’una col·lecció de llibres, ha anat dotant Caramella d’una dinàmica pròpia que es desenvolupa en paral·lel al de les associacions organitzadores i que, arribats aquest punt, pensem que demana una estructura igualment pròpia que l’articule.

Per això, i sense perdre de cap manera el vincle amb les associacions fundadores, vàrem pensar que havia arribat el moment d’iniciar una nova etapa amb la creació d’una Associació Cultural independent la principal finalitat de la qual fos, justament, editar la revista. Aquest pas simplificaria la logística i el funcionament intern de la publicació però també permetria eixamplar la base humana que la recolza.

Les funcions d’aquests nous socis de Caramella serien bàsicament fer propostes de continguts per a la revista i la col·lecció de llibres; fer propostes d’activitats que tinguen com a objectiu la promoció del projecte editorial; participar en les assemblees generals aportant idees i propostes; representar l’entitat en congressos, seminaris, fòrums relacionats amb el projecte editorial; i participar en els òrgans de l’associació.

L’assemblea fundacional de l’Associació Caramella tingué lloc finalment el passat 11 d’octubre en el Museu de la Tècnica de Manresa, dins del marc de la Fira Mediterrània. L’acta de l’assemblea fou aprovada pels vint-i-set socis fundadors: una base social conformada per persones estretament vinculades a Caramella durant tots aquests anys que ara reforcen el seu compromís en el projecte i que ja han començat a participar activament en el disseny d’aquest número 32 que inaugura la nova etapa.

Tant de bo aquesta nova etapa siga tan fecunda i estimulant com l’anterior: nosaltres continuem amb la il·lusió redoblada per la resposta rebuda i amb una responsabi- litat potser major per continuar consolidant Caramella com a espai de trobada de persones i col·lectius, com a fòrum de reflexió i de debat i com a altaveu d’iniciatives associatives, d’experiències educatives innovadores, de projectes empresarials basats en l’artesania i en la sostenibilitat, de propostes artístiques que utilitzen la tradició com a eina de creativitat i de tot allò, en definitiva, que contribuesca al coneixement i la difusió d’allò que constitueix la base fonamental de la revista des de la seua fundació: la cultura popular dels Països Catalans.

www.revistacaramella.cat