Acte inaugural de la Fira Literal 2018

CONSTRUINT LA CIUTAT FEMINISTA

Blanca Garcés, Alba Arellano Arnedo i Raquel Mortal Sanz.

Maria Rodó, activista feminista.

Arriba el maig i arriba la Fira Literal, però no només. Arriben també les eleccions municipals i la seva corresponent campanya electoral. És per això que hem volgut iniciar la fira parlant de la ciutat. Hem volgut formar part del debat i comptarem amb tres ponents que exposaran diverses problemàtiques que viu la ciutat i que, sigui el govern municipal que sigui, haurà d’afrontar els propers quatre anys. Parlarem, doncs, d’habitatge, de cohabitatge i de les dificultats d’accés a aquest dret fonamental amb l’arquitecta Raquel Mortal Sanz. Parlarem de migració, de racisme i del repte de la multiculturalitat
amb Blanca Garcés, investigadora sènior de l’àrea de migracions del CIDOB.

Finalment, parlarem de treball i d’economia social, solidària i feminista amb Alba Arellano Arnedo, fundadora de La Raposa i del projecte La Creatura, una base de dades feminista que recull propostes d’ocupació i autoocupació basades en els principis de l’economia feminista i solidària i que recentment ha rebut el Premi 8 de Març de la ciutat de Barcelona. I de tot això en parlarem amb perspectiva de gènere. Com afecten aquestes problemàtiques a les dones específicament? Com podem construir una ciutat habitable per a tothom?