Acte inaugural de la Fira Literal 2018

BUILDING THE FEMINIST CITY

Blanca Garcés, Alba Arellano Arnedo and Raquel Mortal Sanz.

Maria Rodó, feminist activist.

Arriba el maig i arriba la Fira Literal, però no només. Arriben també les eleccions municipals i la seva corresponent campanya electoral. És per això que hem volgut iniciar la fira parlant de la ciutat. Hem volgut formar part del debat i comptarem amb tres ponents que exposaran diverses problemàtiques que viu la ciutat i que, sigui el govern municipal que sigui, haurà d’afrontar els propers quatre anys. Parlarem, doncs, d’habitatge, de cohabitatge i de les dificultats d’accés a aquest dret fonamental amb l’arquitecta Raquel Mortal Sanz. Parlarem de migració, de racisme i del repte de la multiculturalitat
With Blanca Garcés, senior researcher in the migration area of CIDOB.

Finally, we will talk about work and social, solidarity and feminist economy with Alba Arellano Arnedo, founder of La Raposa and La Creatura project, a feminist data base that includes proposals for employment and self-employment based on the principles of the economy And solidarity and has recently received the 8 March award from the city of Barcelona. And we will talk about it with a gender perspective. How do these problems affect women specifically? How can we build a habitable city for everyone?