Inscripcions Fira Literal 2020

INSCRIPCIONS TANCADES

 

LITERAL, fira d’idees i llibres radicals celebrarà la seva sisena edició els dies 23 i 24 de maig de 2020 a la Fabra i Coats de Sant Andreu de Palomar, Barcelona. Volem que LITERAL continuï sent un espai de trobada entre persones, llibres i idees. Després de sis anys podem afirmar que LITERAL és un esdeveniment clau del panorama literari, intel·lectual i polític als Països Catalans i al conjunt de l’Estat espanyol, que atrau tant a professionals com a públic en general. Les inscripcions a LITERAL estan obertes fins el 30 de novembre de 2019.

Des de la passada edició la fira compta, també, amb un espai professional: LITERAL PRO. Un espai on editors radicals i independents de tot el món es poden reunir, debatre, intercanviar informació, planificar col·laboracions, comprar, vendre o intercanviar drets, etc. Aquesta edició tindrà lloc els dies 22 i 23 de maig, a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats. Les inscripcions a LITERAL PRO estan obertes fins el 1 de març de 2020.

LITERAL 2020 – Inscripció / Inscripción

DADES D'INSCRIPCIÓ / DATOS DE INSCRIPCIÓN

Nom de l'editorial o llibreria / Nombre de la editorial o libreria (obligatori)

Correu electrònic / correo electrónico (obligatori)

Descripció de l'editorial / Descripción de la editorial

Adreça / Dirección

Telèfon / Telefono

Twitter editorial

Facebook editorial

Instagram editorial

Logo editorial

Tipus d'estand / Tipo de stand

Categoritza majoritàriament el teu fons / Categoriza mayoritariamente tu fondo

Proposta d'autors/es per a la sala gran de la Fira Literal / Propuesta de autores/as para la sala grande de la Fira Literal

Proposta d'activitats per a adults. Aquelles propostes que no es facin ara corren el risc de no ser programades / Propuesta de actividades para adultos. Aquellas propuestas que no se hagan ahora corren el riesgo de no ser programadas.

Proposta d'activitats infantils. Aquelles propostes que no es facin ara corren el risc de no ser programades / Propuesta de actividades infantiles. Aquellas propuestas que no se hagan ahora corren el riesgo de no ser programadas

Vols participar, també, a LITERAL PRO? / ¿Quieres participar, también, a LITERAL PRO?

DADES DE FACTURACIÓ / DATOS DE FACTURACIÓN

Nom Empresa / Nombre Empresa

NIF empresa

Adreça / Dirección

Codi postal / Código postal

Població / Población

Nom responsable d'administració / Nombre responsable de administración

Correu electrònic administració/ Correo electrónico administración

Telèfon administració / Teléfono administración

Vols factura? / ¿Quieres factura?

Observacions / Observaciones

Reglament Fira Literal 2020
Accepto el Reglament de la Fira Literal 2020 / Acepto el Reglamento de la Feria Literal 2020 (obligatori)

REGLAMENT

OBSERVACIONS

Aquelles editorials que l’organització de Literal consideri que no compleixen el reglament quedaran excloses de la fira, tot i haver fet el pagament. En aquest cas, la quota d’inscripció li serà retornada.

Les sol·licituds que rebem fora de termini, formaran part d’una llista d’espera per cobrir qualsevol baixa de darrera hora o per assolir un mínim nombre d’expositors que compleixin els requisits.

LITERAL PRO

Des de la passada edició la fira compta, també, amb un espai professional: LITERAL PRO. Un espai on editors radicals i independents de tot el món es poden reunir, debatre, intercanviar informació, planificar col·laboracions, comprar, vendre o intercanviar drets, etc. Aquesta edició tindrà lloc els dies 22 i 23 de maig, a la Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats. Les inscripcions a LITERAL PRO estan obertes fins el 29 de febrer de 2020.