Nota Legal

WEB

Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Vegeu el resum de la llicència / Vegeu el codi legal

 

USUARIS

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, la persona usuària dona el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè la informació personal que es proporcioni a través de qualsevol dels nostres formularis o els correus electrònics posats a disposició, siguin inclosos en un fitxer titularitat de la Fira Literal i CULTURA21 SCCL.

Les dades que tractem per a finalitats legítimes, són dades necessàries per tal de mantenir els contacte amb els usuraris i les usuàries.

Si t’oposes a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de info@literalbcn.cat o bé a la nostra adreça postal.

El responsable de les dades de tractament personal és CULTURA21 SCCL.

Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament,a través de les adreces postal o electrònica indicades.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació, a través de les adreces postal o electrònica indicades o a l’Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.