Actualitat de la Fira Literal Barcelona

La XAREC a la Fira Literal 2019

Un any més a la Fira Literal comptarem amb la presència i col·laboració dels companys i companyes de la XAREC una iniciativa que neix donant resposta a la idea d’estructurar-se organitzativament a través d’una cooperativa de serveis. La XAREC habilitarà espais a bar i restauració a la Fira Literal 2019.

Voluntat transformadora de la XAREC
Una proposta que a poc a poc ha d’enxarxar el màxim de projectes de restauració d’arrel cooperativa del país. Aquells que des d’una pràctica professional fan una aposta per anar-se acostant a la producció ecològica, de temporada o de proximitat. Projectes que arrelats al seu entorn, i des d’una cultura crítica i voluntat transformadora, actuïn d’agent dinamitzador del territori al qual pertanyen.

Una xarxa de suport mutu
No plantegem només una xarxa de restaurants, sinó anar més enllà, una xarxa de suport mutu, de col·laboració, d’anada i tornada, de la qual se’n beneficiïn els projectes que hi participin però que acabi repercutint també en aquells proveïdors, productors, o usuaris que com nosaltres han decidit assumir un paper actiu per canviar d’arrel aquesta societat absurda.

En què treballa la XAREC?
Som el resultat natural d’una necessitat comuna, la intercooperació. Protegir-nos, reconèixer-nos les unes en les altres i solucionar aquells reptes que se’ns plantegen en el dia a dia dels nostres projectes, però no de forma aïllada, sinó des de la solidaritat i el suport mutu.

 

Tota la informació de la XAREX al seu web