Biblioteques de Barcelona

La xarxa de biblioteques facilita l’accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el coneixement, i fomenta la lectura. Ho fa mitjançant la seva col·lecció i la seva programació, plural i oberta, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori. Les biblioteques són equipaments que miren al futur, amb una forta aposta per l’accés, la formació i l’ús de les noves tecnologies.