La Ciutat Invisible

COOPERATIVA AUTOGESTIONÀRIA

La Ciutat Invisible és un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció
d’alternatives laborals al treball assalariat i precari que ens imposa el sistema econòmic capitalista.

La nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de transformació política i social.

Bàsicament, en dues direccions:

1. La potenciació i construcció de xarxes d’intercooperació vinculades amb l’economia solidària i feminista.

2. L’extensió de pràctiques polítiques autoorganitzades i autònomes de reapropiació de la política a nivell local.