Synusia

Synusia és un espai sense ànim de lucre dins de l’economia social, que explora noves formes de diàleg i intervenció en el teixit de la ciutat i a les xarxes socials. Proposa i genera continguts crítics, tant a través de la seva llibreria, com des de la programació i els cursos d’autoformació que realitza.